(+30) 215 215 1816 info@mkk.com.gr

Πολιτική Περιβάλλοντος της ΜΚΚ ΙΚΕ

Στην ΜΚΚ, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και μέλημα κάθε εργαζόμενου, είναι:

  • η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.
Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Διαχειριστικού Συστήματος και, παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς στόχους συνεπείς με το Όραμα, την Αποστολή, τις Αξίες, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος και, αφετέρου, η καταλληλότητα της Πολιτικής.

Ειδικότερα, η ΜΚΚ δεσμεύεται να:

  • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος που απαιτεί η νομοθεσία,
  • καθορίζει σκοπούς, στόχους και προγράμματα, τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος,
  • συνεργάζεται με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος,
  • χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες, ενέργεια, κ.λπ.) με τον πιο αποδοτικό και υπεύθυνο τρόπο,
  • προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της,
  • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό,
  • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
  • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, τους συναλλασσόμενους και τον κοινωνικό περίγυρο.
  • Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι της, να τηρούν τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τους πελάτες της.

Για την ορθή λειτουργία του Διαχειριστικού Συστήματος, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το σύνολο του προσωπικού. Σκοπός της εταιρείας είναι να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους σε ένα μόνιμο κύκλο συνεχούς βελτίωσης, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει συνεχώς το προσωπικό της.

Αντίγραφο της Πολιτικής έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό της εταιρείας με κατάλληλους τρόπους, για να υπενθυμίζει σε όλους τους εργαζόμενους την ευθύνη τους, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Η Πολιτική είναι, επίσης, διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Πολιτική εγκρίνεται από τη Διοίκηση της και η καταλληλότητά της αποτελεί αντικείμενο της ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Αθήνα, 01.09.2022

Ο Διαχειριστής