(+30) 215 215 1816 info@mkk.com.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Εταιρεία επιδιώκει την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο και τις λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις της, με τρόπο που να προστατεύεται η πληροφορία από εκούσια ή ακούσια κλοπή, καταστροφή, ή χρήση κατά παράβαση των Νόμων και των Κανονιστικών Διατάξεων.

Ο σκοπός της ασφάλειας της πληροφορίας είναι να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που απειλούν την πληροφορία, αποφεύγοντας περιστατικά ασφαλείας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα περιστατικά αυτά.

Η Πολιτική Ασφαλείας εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της Εταιρείας που εμπλέκεται στην εκτέλεση των Υπηρεσιών, καθώς επίσης και στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, αλλά και στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων πρόσθετων όρων των σχετικών συμβάσεων.

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι να προστατέψει τα πληροφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των πελατών της από όλες τις εσωτερικές, εξωτερικές, εκούσιες ή ακούσιες απειλές.

Οι επιμέρους στόχοι της Εταιρείας σχετικά με την Ασφάλεια της Πληροφορίας είναι:

  • Η Πληροφορία να είναι προστατευμένη από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
  • Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της Πληροφορίας
  • Nα διατηρείται η ακεραιότητα της Πληροφορίας
  • Να διατηρείται η διαθεσιμότητα της Πληροφορίας
  • Να διασφαλίζεται η τήρηση των νομο-κανονιστικών απαιτήσεων
  • Να αναπτύσσονται, να διατηρούνται και να δοκιμάζονται Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Να παρέχεται εκπαίδευση πάνω στην Ασφάλεια της Πληροφορίας για όλο το προσωπικό
  • Όλα τα πραγματικά ή καθ ’υποψία περιστατικά ασφαλείας να αναφέρονται στον ΥΔΑΠ και να διερευνώνται πλήρως

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται επιμέρους Πολιτικές Ασφαλείας και Διαδικασίες, όπου περιγράφονται οι κατευθύνσεις της Διοίκησης, ο Τρόπος Υλοποίησης της Πολιτικής ή της Διαδικασίας και όλες οι σχετικές αρμοδιότητες του προσωπικού. Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Πολιτικές Ασφαλείας που εμπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της παρούσας και των επιμέρους Πολιτικών Ασφαλείας.