(+30) 215 215 1816 info@mkk.com.gr

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ» είναι να παρέχει στους πελάτες της έργα υψηλής ποιότητας με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον, όπως αυτή διασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης (ΣΔ) κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018

Το ΣΔ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην επιχείρηση με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών της, την ασφάλεια των εργαζομένων της και την περιβαλλοντική διαχείριση του ίδιου του Συστήματος όσο και της των παρεχομένων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής η διοίκηση της επιχείρησης παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας των υλικών ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις και υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων καθώς και των προσδοκιών των πελατών της.

Για την επιχείρηση οι στόχοι της περιλαμβάνουν:

  • •Την εξεύρεση των καλύτερων και αποτελεσματικών λύσεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της,
  • υψηλή ποιότητα αξιοπιστία και ασφάλεια προς τον χρήστη και τους εργαζομένους της
  • Αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας,
  • Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών που να σέβονται το περιβάλλον
  • Συμμόρφωση προς προδιαγραφές, την νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Ο Υπεύθυνος Συστημάτων είναι ο εκπρόσωπος με αρμοδιότητες να προετοιμάζει, συντονίζει, εκπαιδεύει και συντηρεί το Σύστημα Διαχείρισης, ώστε να είναι σύμφωνο προς τα επιλεγμένα πρότυπα και προδιαγραφές.

Ο Υπεύθυνος ασφάλειας είναι υπεύθυνος να επιλύει όλα τα προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών και προϊόντων και εργαζομένων και να επικοινωνεί με τους φορείς και τους πελάτες για οποιοδήποτε θέμα αφορά ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών. Ο υπεύθυνος ασφαλείας έχει την τελική ευθύνη για αποδοχή ή απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης είναι:

  • Ο Υψηλός βαθμό ικανοποίησης πελατών,
  • Η Μείωση ή και εξάλειψη των μη συμμορφώσεων,
  • Η επέκταση των εργασιών της και διεύρυνση του πελατολογίου,
  • Η ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών των προϊόντων της
  • Η προστασία του περιβάλλοντος

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων ορίζονται Δείκτες ποσοτικοί οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο των Ανασκοπήσεων του
ΣΔ.

Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔ.

Αθήνα, 01.09.2022
Ο Διαχειριστής